Voxing sine statuttar.

statutter_for_voxing_2010.pdf
david.jpg

Voxing ynskjer å formidle den kristne bodskapen i ein frisk stil. 

bilder/lydkjelleren gul firkant.jpg
haavard.jpg